Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức - Hành chính (tên giao dịch tiếng Anh: Office for Organization - Administration) là một trong 6 Phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 665/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Khoa Kinh tế - Đại học Huế.

Xem tiếp »


Tin tức - Sự kiện
Lễ công bố quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý Trường ĐH Kinh tế  (26/05/2020)

Thực hiện công tác kiện toàn về bộ máy viên chức quản lý của Nhà trường, sáng nay 22/05/2020, Trường Đại học Kinh tế đã tổ chức Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý cho 25 viên chức quản lý được bổ nhiệm lần đầu, bổ nhiệm lại và các viên chức được kéo dài thời gian giữ chức vụ. »Thông báo
Thông báo về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2020  (03/06/2020)

Thực hiện Công văn số 716/ĐHH-TCCB ngày 21/5/2020 của Đại học Huế về việc hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2020 (đợt 1); »