Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức - Hành chính (tên giao dịch tiếng Anh: Office for Organization - Administration) là một trong 6 Phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 665/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Khoa Kinh tế - Đại học Huế.

Xem tiếp »


Tin tức - Sự kiện
Phó Thủ tướng: Tiền lương sẽ bảo đảm đời sống của cán bộ, công viên chức  (18/02/2019)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kỳ vọng không bao lâu nữa, tiền lương thực sự là thu nhập chính, bảo đảm đời sống của cán bộ, công viên chức. »Thông báo
Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý tính định mức giờ chuẩn giảng dạy và nghiên cứu khoa học của giảng viên năm học 2018 - 2019  (14/06/2019)

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-ĐHKT-KHTC ngày 22 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế về việc ban hành quy định thời gian làm việc và giờ chuẩn giảng dạy của giảng viên; »Đội ngũ
Kế hoạch chiến lược phát triển

“Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại học Kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” là sản phẩm trí tuệ được xây dựng bởi tập... »

Thống kê Đội ngũ

Thống kê Đội ngũ Cán bộ, Giảng viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tại thời điểm 31/12/2011 »

Đào tạo - Bồi dưỡng

Danh sách cán bộ, giảng viên đang đi học sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước »