Giới thiệu » Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức

             Phòng Tổ chức - Hành chính gồm có 04 tổ công tác:

1. Tổ Tổ chức - Nhân sự
2. Tổ Hành chính 
3. Tổ Thanh tra - Pháp chế
4. Tổ Bảo vệ
Lãnh đạo Phòng:
Ths. Bùi Văn Chiêm                                Trưởng Phòng, kiêm Tổ trưởng Tổ Thanh tra - Pháp chế
Ths. Nguyễn Bá Tường                          Phó Trưởng Phòng, kiêm tổ trưởng Tổ Hành chính
Ths. Nguyễn Mạnh Hùng                       Tổ trưởng Tổ Tổ chức - Nhân sự
Ông Hà Thúc Ngọc                                  Tổ trưởng Tổ Bảo vệ

Nguyễn Mạnh Hùng