Tin tức » Thông báo
Thông báo về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2019
Ngày 09/06/2019

 THÔNG BÁO

Về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2019
 
 

Thực hiện Công văn số 590/ĐHH-TCCB ngày 20/05/2019 của Đại học Huế về việc hướng dẫn nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 (đợt 1); Phòng Tổ chức - Hành chính đã lập danh sách cán bộ viên chức dự kiến được xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung đợt 1 năm 2019 (Xem danh sách tại đây).

Để đảm bảo quyền lợi và tính chính xác trong việc xét nâng bậc lương cho cán bộ viên chức, Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các đơn vị trực thuộc thông báo rộng rãi và công khai đến cán bộ viên chức của đơn vị về danh sách cán bộ viên chức dự kiến được xét nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2019 (đợt 1). Trong trường hợp có sai sót, đề nghị cán bộ viên chức phản ánh trực tiếp đến Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 12/06/2019 (liên hệ Đ/c Võ Hoàng Thuỳ Dương) để kịp thời điều chỉnh và trình Hội đồng xét duyệt.

Kính đề nghị Thủ trưởng các đơn vị quan tâm và thực hiện đúng yêu cầu của nội dung Công văn này. 

                                                                                            TRƯỞNG PHÒNG TC-HC


                                                                                                                           Ths. Bùi Văn Chiêm