Giới thiệu » Lịch sử hình thành
Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức - Hành chính (tên giao dịch tiếng Anh: Office for Organization - Administration) là một trong 6 Phòng chức năng trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế được thành lập theo Quyết định số 665/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Giám đốc Đại học Huế trên cơ sở Phòng Hành chính - Tổng hợp trực thuộc Khoa Kinh tế - Đại học Huế.

Trong quá trình hình thành và phát triển, Phòng Tổ chức - Hành chính trải qua nhiều giai đoạn với những tên gọi khác nhau:

- Giai đoạn 1995 - 2001: Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Khoa Kinh tế - Đại học Huế.

- Giai đoạn 2002 - 2007: Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế.

- Từ năm 2008 đến nay: Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế (được đổi tên theo Quyết định số 1090/QĐ-ĐHH-TCNS ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Giám đốc Đại học Huế).

Với những đóng góp tích cực trong công tác tổ chức, nhân sự và hành chính, tập thể và cán bộ, nhân viên của Phòng được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 * Tập thể:

- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc (liên tục qua các năm học đến nay)

- Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế (2014)

            - Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2001, 2004, 2007, 2011

            - Bằng khen Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam năm 2000, 2008

 * Cá nhân:

            - Bằng khen Thủ tướng Chính phủ                                           01 cán bộ

            - Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo                                       04 cán bộ

 - Bằng khen UBND tỉnh Thừa Thiên Huế                               02 cán bộ

 - Huy chương vì sự nghiệp giáo dục                                        01 cán bộ

 Địa chỉ giao dịch:

 Tiếng Việt:

 Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

 Địa chỉ: 99 - Hồ Đắc Di - TP. Huế

 Điện thoại: 0234.3691.125

 English:

 Office for Organization - Administration, College of Economics - Hue University

            Address: 99 - Ho Dac Di St, Hue City, Viet Nam.

            Tel: + 84.234.3691.125;             

Nguyễn Mạnh Hùng