Tin tức » Thông báo
Thông báo V/v xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2019
Ngày 13/06/2019

Thực hiện Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ LĐ-TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo; Phòng Tổ chức - Hành chính đã lập danh sách cán bộ giảng viên dự kiến được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2019 (Xem danh sách tại đây).

Để đảm bảo quyền lợi và tính chính xác trong việc xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo, Phòng Tổ chức - Hành chính đề nghị các Khoa thông báo rộng rãi và công khai đến giảng viên về danh sách dự kiến được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2019. Trong trường hợp có sai sót, đề nghị cán bộ giảng viên phản ánh trực tiếp đến Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 16/06/2019 (liên hệ Đ/c Võ Hoàng Thuỳ Dương) để kịp thời điều chỉnh và trình Hội đồng xét duyệt.

Kính đề nghị Trưởng các Khoa quan tâm và thực hiện đúng yêu cầu của nội dung Thông báo này. 

                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG TC - HC
                                                                                          Ths. Bùi Văn Chiêm